Atık Kokuları | ARIA '0' Kimya | Koku Giderim Sistemleri | Anasayfa

Atık Kokuları | ARIA '0' Kimya | Koku Giderim Sistemleri | Anasayfa

ARIA '0' KİMYA

Katı, Sıvı ve Gaz Atıkları için koku giderim sistemleri

Sıvı Atık Koku Giderim Sistemi

Sıvı atık nedir?

Sıvı atıklar, Kanalizasyon suları, evsel atık yağlar, Sanayi atık yağ ve sıvıları, atık petrol türevi yağlar, civa atıkları vb. gibi işletmelerden veya evlerden oluşan sıvı halde bulunan atıklardır.

ARIA '0' olarak biz işletmelerin üretim esnasında oluşturdukları veya Çöp vb. gibi katı atıkların oluşturduğu sıvı atıkların taşınması, havuzlara nakledilmesi veya yapılan arıtma işlemleri sırasında oluşan Kokuların ARIA '0 ait olan sistem ve içerisinde kullanılan ürünler ile Kokusuzlaştırılmasını sağlamaktayız.

Sıvı Atık İçin Çözümümüz

Katı Atık Koku Giderim Sistemi

Katı Atık Nedir ?

Çöpler, Üretim sonrasında oluşan artık hammaddeler, Evsel atıklar, Kimyasal atıklar, Kanalizasyon sisteminde oluşan atıklar vb. gibi katı halde bulunan atıklardır.

ARIA '0' olarak biz Katı atık depolama, ayrıştırma, nakletme, imha tesisleri vb gibi alanların kokularının giderilmesi için ARIA '0 ait olan sistem ve içerisinde kullanılan ürünler ile Kokusuzlaştırılmasını sağlamaktayız.

Katı Atık İçin Çözümümüz

Gaz Koku Giderimi Sistemi

Gaz Atık Nedir?

Sanayi tesislerinden çıkan gazlar, fosil yakıt kaynaklı gazlar, egzoz gazları vb. gibidir.

ARIA '0' olarak biz işletmenizin bacalarından veya üretim prosesinden oluşan gaz kokularınız için kurulacak sistem ve kullanılacak ürünlerimizle kokusuzlaştırılmasını sağlamaktayız.

Gaz Atık İçin Çözümümüz

Kokusal problemlerinizin tümüne tek çözüm.

+